1. Cel zawodów:
  • Popularyzacja szachów wśród dzieci.
  • Podnoszenie umiejętności gry w szachy.
 2. Organizacja i sędziowanie:
  • Stowarzyszenie Szkółka Szachowa w Białymstoku,
   tel. 884 080 800,
   e-mail: kontakt szkolkaszachowa.pl
  • KSz Jagiellonia Białystok
   e-mail: kontakt kszjagiellonia.pl
  • Sędzia główny – Jarosław Galej
   e-mail: jarek szkolkaszachowa.pl
  • Sędzia techniczny – Rafał Roszkowski
   e-mail: rafal szkolkaszachowa.pl
 3. Termin i miejsce:
  • 13 stycznia 2019 r. (niedziela) godz. 10:00
  • Stadion Miejski w Białymstoku, ul. Słoneczna 1 (strefa mieszana/recepcja zawodników), bezpłatny parking - wjazd od ul. Ciołkowskiego.
 4. Zgłoszenia:
  • Wyłącznie za pośrednictwem strony internetowej mptsz.pl do 10 stycznia 2019
  • Uczestnicy nieobecni na pierwszej rundzie będą wycofani z turnieju.
 5. Prawo uczestnictwa:
  • Dzieci urodzone w roku 2012 i młodsze, które nigdy nie uczestniczyły w turnieju szachowym (weryfikacja na podstawie Centralnego Rejestru PZSzach i innych źródeł)
 6. Wpisowe:
  • 30 zł płatne wraz ze zgłoszeniem zawodnika do 10 stycznia 2019 roku przelewem bankowym lub płatnościami internetowymi (Przelewy24) wyłącznie za pośrednictwem strony internetowej mptsz.pl/rejestracja
  • Wpisowe opłacane gotówką w dniu turnieju wzrasta do kwoty 50 zł (tylko w przypadku wolnych miejsc).
 7. System rozgrywek:
  • Oddzielne grupy turniejowe dziewczynek (DZ) i chłopców (CH)
  • System szwajcarski na dystansie 7 rund.
  • Tempo gry: po 15 minut dla zawodnika na całą partię.
  • Kojarzenie komputerowe programem ChessArbiter Pro publikowane na www.chessarbiter.com
  • Oddzielna klasyfikacja dziewcząt i chłopców.
  • Klasyfikacja drużynowa – decyduje suma punktów zdobytych przez trzech najlepszych chłopców i trzy najlepsze dziewczynki, reprezentantów tego samego klubu/przedszkola/zerówki szkolnej.
  • W przypadku równej liczby punktów o kolejności miejsc decydują kolejno:
   średni Buchholz, pełny Buchholz, progresja, liczba zwycięstw.
  • Obowiązują aktualne przepisy Kodeksu Szachowego PZSzach.
 8. Nagrody:
  • Okazałe puchary, dyplomy i nagrody rzeczowe (zegary szachowe firmy DGT) za zajęcie miejsc I-III w klasyfikacji generalnej, oddzielnie w grupach DZ i CH.
  • Puchary za m-ca I-III w rocznikach 2013 i 2014 i młodsi, oddzielnie w grupach DZ i CH.
  • Puchary za m-ca I-III w klasyfikacji drużynowej.
  • Statuetki, medale i dyplomy dla wszystkich uczestników.
 9. Uwagi dodatkowe:
  • Pyszna pizza dla wszystkich szachistów!
  • Organizatorowi przysługuje w uzasadnionym ilością uczestników przypadku prawo do połączenia grup DZ i CH.
  • Warunkiem otrzymania nagród jest obecność na uroczystym zakończeniu. Z powodów organizacyjnych nagrody nie będą wydawane osobno ani przed ani po zakończeniu turnieju. Przewidujemy możliwość przekazania nagród w późniejszym terminie jedynie poprzez nauczycieli i instruktorów szachowych.
  • W trakcie zawodów dzieci pozostają pod opieką rodziców/opiekunów.
  • W sprawach nieujętych w regulaminie turnieju lub Kodeksie Szachowym decyduje sędzia główny.
  • Uczestnik turnieju wyraża zgodę na wykorzystanie przez organizatora podanych danych osobowych w celu przeprowadzenia turnieju oraz publikacji jego wyników.
  • Uczestnik turnieju oraz osoby towarzyszące wyrażają zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku w ogólnopolskich i lokalnych mediach i na stronach internetowych oraz profilach społecznościowych organizatorów (np. do pamiątkowych galerii zdjęć z imprezy).

884 080 800

Telefon

kontaktszkolkaszachowa.pl

Email

szkolkaszachowa.org

WWW

fb.com/szkolkaszachowa

Fanpage